Εμφυτεύματα Δοντιών

Όταν ένα δόντι χάνεται λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει επιπλοκές όπως απώλεια οστού, ελαττωματική ομιλία ή αλλαγή στο μάσημα. Η αντικατάσταση ενός δοντιού με οδοντικό εμφύτευμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και την υγεία του ασθενούς.

Η συνεργασία μας μόνο με επώνυμες εταιρίες εμφυτευμάτων σας παρέχει την δυνατότητα ελέγχου των διαδικασιών, είναι απόλυτα βιοσυμβατά με τους ιστούς του οργανισμού έχοντας ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας.