ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ολική αποκατάσταση στόματος με μεταλλοκεραμική γέφυρα

Αποκατάσταση άνω γνάθου με γέφυρα ζιρκονίας

Αποκατάσταση άνω γνάθου με ολοκεραμική γέφυρα ζιρκονίου