Όψεις Ρητίνης – Όψεις Πορσελάνης

Οι όψεις πορσελάνης είναι “φλούδες πορσελάνης” οι οποίες τοποθετούνται στη πρόσθια επιφάνεια των δοντιών και συγκολλούνται με ειδική κόλλα (ρητινώδη κονία) με το δόντι. Πρόκειται για συντηρητική θεραπεία καθώς τα δόντια τροχίζονται ελάχιστα και σε κάποια σημεία καθόλου.