Χειρουργική Στόματος

Ουλεκτομή

Ακροριζεκτομή

Χαλινεκτομή

Τοποθέτηση Οστικού Μοσχεύματος Έγκλειστων

Τοποθέτηση Οστικού Μοσχεύματος Ημιέγκλειστων

Χειρουργική Τοποθέτηση Οστικού Μοσχεύματος

Ανύψωση Ιγμορείου

Βιοψίες